Lannevesi ilmasta

Lannevesi

Lannevesi valittiin Keski-Suomen vuoden 2014 kyläksi

Valintaperusteissa kiiteltiin Lanneveden lukuisia aktiivisesti toimivia yhdistyksiä ja erityisesti niiden välistä tiivistä yhteistoimintaa.Lisäksi vireä kyläkoulu, aktiiviset hankkeet ja tapahtumat toivat tittelin Lannelle!

Keski-Suomen vuoden kylä 2014

Lannevesi on vireä kylä Keski-Suomessa, Saarijärven kaupungissa, noin 50 km Jyväskylästä pohjois-luoteeseen. Lannevesi sijoittuu kahden ison järven: Summanen ja Lannevesi ympäristöön. Lannevedellä on oma pankki ja kyläkoulu. Lannevedellä on käynnissä kaikkia vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita palveleva vesihuoltohanke, jossa rakennetaan tulevaisuuden ympäristövaatimukset täyttävä vesi- ja jätevesiverkosto.

Ajankohtaista sivulta löydät tietoa Lanneveden tapahtumista.

Saarijärven kaupunki on hyväksynyt Lanneveden kyläyleiskaavan, kaavamääräykset.


Vuoden kylä

Sivuston kehitysideoita ja palautetta voi lähettää: webmaster@lannevesi.fi